ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános utazási feltételek E-CAMPER d.o.o.

A SZERZŐDÉS TARTALMA Utazásszervező Utazási iroda Explorer.hr, E-CAMPER d.o.o. (a továbbiakban: Szervező) garantálja a program végrehajtását a leírt megállapodás szerint. A szervező teljes mértékben megvalósítja a tartalmat, kivéve kivételes körülmények (természeti katasztrófa, háború, zavargások stb.) kivételével

JELENTKEZÉS ÉS FIZETÉS A vevő az utazásra az interneten, a foglalási űrlapon, e-mailen vagy telefonon keresztül regisztrálhat. A többnapos túrákra történő regisztráció során a vevő a teljes ár 25% -át fizeti, 75% -át pedig legkésőbb 21 nappal a tervezett indulási időpont előtt. Kivételesen a határidő rövidebb lehet olyan esetekben, amikor külön fizetési feltételek érvényesek, vagy amikor az utazási határidő rövidebb, mint 21 nap.

Ha a ugyfél nem fizeti be a megállapodot összeget az utolsó fizetéshez megadott időpontig, az utazásszervező úgy ítéli meg, hogy az ügyfél lemondta az utazást, és nem lesz jogosult az előre befizetett összegek visszatérítésére. Az előleg befizetése napján az utas aláírja a szerződést (ismerem az utazás programját és általános feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadom - megerősítem, hogy felajánlották az utazási biztosításomat). Ily módon minden, a jelen feltételekben foglaltak jogi kötelezettséggé válnak az utazó és a szervező számára.

A RÉSZVÉTELI DÍJ Az egyes utazások ára ezen a weboldalon található, és mindent tartalmaz, amit az utazásszervező az utazási programban megadott. A kiegészítő szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyeket az ár nem tartalmaz, ezért az utas külön fizet értük. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a közzétett árakat a szállás, étkezés, szállítás és egyéb szolgáltatások árának változása, illetve az árkalkuláció alapjául szolgáló pénznemek értékének változása esetén megváltoztassa. a megegyezés. Nem szükséges a vevő hozzájárulása a megállapodás árának 10%-ig történő emeléséhez (az emelést a fizetés minden részére számítják). 10%-nál nagyobb áremelés esetén az ügyfélnek jogában áll az utazást kártérítési kötelezettség nélkül lemondani.

AZ UTAZÁSSZERVEZŐK KÖTELEZETTSÉGEI

A szervező köteles gondoskodni a szolgáltatások lebonyolításáról, valamint a szolgáltatók kiválasztásáról a jó szervező figyelmével, valamint ügyelni az utasok jogaira és érdekeire. A kifizetett utazásról a szervező köteles az utasnak számlát kiállítani. A szervező köteles az utazónak az összes felsorolt szolgáltatást a programban egyedi megbeszélés alapján biztosítani, és felelősséggel tartozik az utazó felé a szolgáltatások vagy a szolgáltatások egy részének teljesítésének elmaradásáért. A Szervező kizár minden felelősséget a vis maior miatt bekövetkezett változás vagy szolgáltatás nem teljesítése esetén. Az ügyfél biztonsága és kényelme érdekében a Szervező fenntartja a jogot a program előzetes értesítés nélküli változtatására.

AZ UTAZÁS LEMONDÁSÁNAK JOGA A SZERVEZŐ ÁLTAL

A szervezőnek jogában áll lemondani az utazást, ha olyan körülmények között, amelyeket nem lehet elkerülni vagy elhárítani, amennyiben azok a reklámozás és/vagy a szolgáltatások/programok értékesítése során jelentkeznek.

A szervezőnek jogában áll lemondani az utazást, ha egy konkrét megbeszélésre nem számítanak elegendő vendéget. A szervező minden rendezésnél meghirdeti a minimális utaslétszámot a programban. A lemondásról a Szervező köteles minden vásárlót legalább 5 nappal az utazás előtt tájékoztatni, és köteles az alábbi lehetőségeket felajánlani:

  1. Az ügyfél teljes mértékben lemondhatja a foglalást, a teljes visszatérítés mellett.
  2. Az ügyfél választhat másik utazási dátumot.

Extrém időjárási körülmények, előre nem látható vagy elkerülhetetlen rendkívüli körülmények, illetve közvetlenül a kirándulás megkezdése előtt bekövetkezett rendkívüli körülmények esetén a Szervező a tevékenységet elhalasztja. Ha a dátum nem módosítható, a befizetett összegeket teljes mértékben visszatérítjük.

AZ UTASOK KÖTELEZETTSÉGEI

Az utas köteles: érvényes úti okmányokkal (személyi igazolványokkal) rendelkezni. Az utazás során a személyes okmányok elvesztésének vagy ellopásának költsége az utast terheli. A követő segít, de azzal a feltétellel, hogy a program zökkenőmentesen fut.

Az utas köteles a szálláshelyeken magatartási szabályokat betartani, azaz a közlekedési eszközökkel és cselekedeteivel az utazási program gördülékeny kialakítását nem akadályozni, valamint más utasok jogait az utazás során nem veszélyeztetni. Az utazás.

 Abban az esetben, ha az utas magatartása a szolgáltatónak a szálláshelyen vagy a közlekedési eszközben kárt okoz, azaz akadályozza az utazási program szabályszerű és zökkenőmentes kialakítását, köteles a kárt haladéktalanul orvosolni, azaz a károsultat megtéríteni. mely esetben köteles együttműködni a szolgáltatóval.

 Amennyiben az Utazó az utazási program szabályszerű és gördülékeny kialakítását veszélyezteti, (nem hallgatja meg a túravezető utasításait, vulgáris szavakat használ, késik az indulásról stb.), a Szervezőnek jogában áll az utazást ezen felül lemondani. kártérítési jogra, mely esetben az utazás az utas kérésére lemondottnak minősül, így a Szervező nem köteles viselni az indulási helyre való visszatérés költségeit.

Ha az e pont előző bekezdésében leírt esetben az utas kiskorú vagy gyermek, a szülő köteles a gyermek hazaszállítását saját költségén átvenni, vagy a gyermeket elvinni. Az utazó köteles indokolatlan késedelem nélkül és a körülmények figyelembevételével tájékoztatni a szervezőt az utazásszervezési szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítése során észlelt nem megfelelőségről.

Ha az utazási szolgáltatások valamelyike nem az utazási csomagszerződésnek megfelelően történik, az utas kérésére a szervező köteles a hiányosságot kijavítani, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy ha a nem megfelelőség megszüntetése aránytalan költséget okoz, figyelembe véve a nem megfelelőséget és a nem megfelelőséggel érintett utazási szolgáltatások értékét. Ezen kötelezettségek valamelyikének elmulasztása esetén az utazó az utazásszervezővel szemben felelősséggel tartozik az okozott kárért.

AZ UTAZÁS VEVŐ ÁLTAL TÖRLÉSE

Ha az utazó lemondja vagy elhalasztja az utazást, ezt írásban kell megtennie. Az írásbeli lemondás időpontja határozza meg a szervező által felszámított költségek kiszámításának alapját az alábbi táblázat szerint:

  • az utazás előtt 30 nappal történő lemondás esetén a szervező 25% az árból
  • lemondás esetén 29-15 nappal az utazás előtt 50% ár
  • lemondás esetén az utazás előtt 14-8 nappal 75% ár
  • az indulás előtt 7-0 nappal történő lemondás vagy "no show" esetén a szervező 100% díjat számít fel

ÜGYFÉLBIZTOSÍTÁS Minden vendég biztosított személyi sérülések ellen, amelyek a helyi átszállások során vagy szervezett szabadtéri tevékenységeken való részvétel során következnek be.

UTAZÁSBIZTOSÍTÁSI CSOMAG

A turisztikai szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény értelmében a szervező köteles az utazónak utasbiztosítási "csomagot" ajánlani, amely a következőkből áll: baleseti következmények elleni biztosítás, poggyászbiztosítás és útlemondási biztosítás. A szerződés aláírásával az utazó megerősíti, hogy utasbiztosítási csomagot ajánlottak fel neki. Abban az esetben, ha az utazó igényli az említett biztosításokat, azokat közvetlenül valamelyik biztosítóval vagy az E-CAMPER doo-val kötheti meg, melyben az E-CAMPER doo csak közvetítőként vesz részt.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Az E-camper doo a turisztikai szolgáltatások nyújtásáról szóló törvénynek megfelelően a Generali biztosítóval kötött biztosítási szerződéssel rendelkezik az utazónak az utazónak az utazással összefüggő kötelezettségei nem teljesítésével, részleges teljesítésével vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károk felelősségbiztosításáról. a csomag elrendezése.

SZÁLLÁS

A szerződéses szállás csak azonos vagy magasabb kategóriájú létesítményben pótolható, a szervező költségére.

EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZAT

Az utazó köteles a Szervezőt tájékoztatni minden olyan egészségi állapotával, szokásaival stb. kapcsolatos tényről, amely veszélyeztetheti az utazás lebonyolítását (ha egészségügyi és egyéb okokból bizonyos típusú élelmiszert keres, krónikus betegségben szenved , allergia stb.). Javasoljuk, hogy fizessen egészségbiztosítást.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az utas önkéntesen adja meg személyes adatait. Az utas személyes adataira az egyeztetett megállapodások megvalósítása során van szükség, és azokat a további kommunikációhoz használjuk fel. A Szervező vállalja, hogy az utas személyes adatait a megállapodásban foglaltak megvalósítása céljából nem viszi ki az országból. A személyes adatok harmadik fél részére történő átadása alóli kivétel az utasbiztosítás megkötésére vonatkozik, vagyis ha az utazó biztosítást köt, akkor személyes adatait továbbítják a biztosítónak. Az utasok személyes adatait a Társaság vezetőségének az adatgyűjtés és adatkezelés módjáról szóló határozatának megfelelően az adatbázisban tároljuk.


PANASZOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Ha a szolgáltatási program nem valósult meg maradéktalanul, vagy annak teljesítménye rossz minőségű és színvonal alatti, valamint abban az esetben, ha az ügyfél nem elégedett a szálláshellyel, felszereléssel vagy szolgáltatással, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az Iroda munkatársával (utazásvezetővel). /képviselő) kielégítő megoldás vagy csere megtalálása érdekében . Minden visszatérítési igényt írásban kell benyújtani a szervezőhöz, a program végét követő 7 napon belül. Az ügyfélnek joga van a nem nyújtott szolgáltatások valós értékének megfelelő összegű visszatérítésre, míg a reklamációnkénti maximális visszatérítés a program teljes ára lehet. Az ügyfél lemond az ideális kompenzáció jogáról. Minden lehetséges vita a zágrábi bíróság hatáskörébe tartozik.

A BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGE

Abban az esetben, ha az ügyfél nem elégedett panasza kezelésének módjával, az ügyfélnek joga van választottbírósághoz fordulni. Az utazó és a szervező békés megoldásra törekszik a perben, és abban az esetben, ha nem sikerül megegyezésre jutni, az ügy a Horvát Köztársaság törvényeinek megfelelően a zágrábi bíróság hatáskörébe tartozik.


BIZTOSÍTÁS AZ UTAZÁSSZERVEZŐ CŐDJE ESETÉN

A törvény értelmében az utazásszervező csődje esetén az utazáson elkapott utazóknak, valamint az utazásért előleget befizetett személyeknek fel kell venniük a kapcsolatot az utazásszervező biztosítójával.

FIGYELEM

Az általános utazási feltételek szerves részét képezik annak a szerződésnek, amelyet az utazó az utazásszervezővel köt Az utazási szerződés aláírásával az utazó a programot és az utazási feltételeket maradéktalanul elfogadja.